Geçici vergi nedir? Nasıl hesaplanır?

Vergi bilgilendirme yayınımıza “Geçici Vergi Nedir ve Nasıl Hesaplanır” yazımızla devam ediyoruz.

Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi için tüm yılın kar/zarar hesaplamalarının tek seferde yapılması beklenmeden üçer aylık dönemlerde elde edilen kazancın vergisinin önden tahsil edilmesi amacıyla getirilmiştir. Bu nedenle peşin vergi olarak bilinir.

Daha basit bir anlatım yapmak gerekirse geçici vergi uygulaması olmasaydı bir yıl içinde 100 birim kazanç elde ederseniz 20 birim vergiyi tek seferde öderdiniz. Geçici vergi uygulamasında ise aşağıdaki örnek tablodaki gibi kazancınızı dönemlere bölerek ödeyecek ve verginizde aynı şekilde bölümlere ayrılmış olacaktır.

KazançVergi
Ocak – Şubat – Mart (25.000 TL Kar)5.000 TL vergi
Nisan – Mayıs – Haziran (25.000 TL Kar) 5.000 TL vergi
Temmuz – Ağustos Eylül (25.000 TL Kar)5.000 TL vergi
Ekim – Kasım – Aralık (25.000 TL Kar) 5.000 TL vergi

Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Zamanı

Geçici Vergi beyannameleri, ilgili 3 aylık hesap döneminin bitimini takip eden 2. ayın 17. gününe kadar verilir ve ödenir.

Örnek: Ocak-Şubat-Mart dönemine ait olan Geçici Vergi 14 Mayıs akşamına kadar verilir ve 17 Mayıs akşamına kadar ödenir.

Leave A Reply

Navigate