geçici vergi ne zaman ödenir

1 Posts Back Home

Geçici vergi nedir? Nasıl hesaplanır?

Vergi bilgilendirme yayınımıza “Geçici Vergi Nedir ve Nasıl Hesaplanır” yazımızla devam ediyoruz. Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi için tüm yılın kar/zarar hesaplamalarının tek seferde yapılması beklenmeden üçer aylık dönemlerde elde edilen kazancın vergisinin önden tahsil edilmesi amacıyla getirilmiştir. Bu nedenle peşin vergi olarak bilinir. Daha basit bir anlatım yapmak gerekirse geçici vergi uygulaması olmasaydı bir yıl içinde 100 birim kazanç elde ederseniz 20 birim vergiyi tek seferde öderdiniz. Geçici vergi uygulamasında ise aşağıdaki örnek tablodaki gibi kazancınızı dönemlere bölerek ödeyecek ve verginizde aynı şekilde bölümlere ayrılmış olacaktır. KazançVergiOcak – Şubat – Mart (25.000 TL Kar)5.000 TL vergiNisan – Mayıs – Haziran (25.000 TL Kar) 5.000 TL vergiTemmuz – Ağustos Eylül (25.000 TL Kar)5.000 TL vergi Ekim – Kasım – Aralık (25.000 TL Kar) 5.000 TL vergi Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Zamanı Geçici Vergi beyannameleri, ilgili 3 aylık hesap döneminin bitimini takip eden 2. ayın 17. gününe kadar…

Navigate