Vergi

Anonim Şirketlerde Halka Arz

Anonim Şirketlerde Halka Arz Anonim şirketleri kendi çıkarları doğrultusunda şirket içi hisselerini belirli dönemlerde satışa sunabilir. Bu satış işleminin amacı birden fazla olabilirken genel olarak banka vb. yerlerden borç almadan sermaye genişletmek, finansal olarak borç altında olan şirketin borcunu ödeyebilmek, büyümekte olan bir şirkette yatırım sal fon sağlamak gibi birden fazla neden olabilir. Anonim şirketleri gerçekleştirecekleri hisse satış arzlarını belirttikten sonra yatırımcılar tarafından eğer olumlu değerlendirilirse satış işlemi açık bir şekilde gerçekleşecektir. Halka arz yöntemleri iki biçimde gerçekleştirilebilir. Birinci Halka Arz Halka arz işlemi gerçekleştiren anonim şirketler ilk defa hisse paylarını açığa sunduğu işlemlere birinci halka arz işlemleri denir. Bu işlemler yukarıda belirtmiş olduğumuz herhangi bir nedenden dolayı yapılabilecekken hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmek zorundadır. İstanbul şirket avukatı ile şirketlerin satış ve diğer sorumlulukları konusunda uzman olan bir avukat ile halka arz işlemlerinizi doğru ve sorumsuz şekilde gerçekleştirebilir takibini hukuksal yollar ile yapabilirsiniz. İkinci Halka Arz Halka arz ettiğiniz hissenizin borsa…

Vergi ödemesi nasıl yapılır

Vergi ödemelerinin ödenme şeklinde 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmış ve vergi ödemelerinin sadece aşağıda listede ekli olan devlet bankalarından yapılması yönünde karar alınmıştır. Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. • Türkiye Halk Bankası A.Ş. • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. • Ziraat Katılım Bankası A.Ş. • Vakıf Katılım Bankası A.Ş. • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir. Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla ödeme yapılamayacaktır. Covid-19 salgını nedeniyle İnteraktif vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile kısıtlı olarak tahsil edilebilen vergi türleri genişletilmiştir. Düzenleme Öncesi İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Ödenebilen Vergiler · Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, · Motorlu taşıtlar vergisi, · Trafik idari para cezası,…

Stopaj ve Muhtasar Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Stopaj en basit tanımı ile kaynakta kesilen vergi demektedir. Stopaj vergisinde amaç; vergi tahsilatını kolaylaştırmaktır. Bu yöntemde vergi borcu, mükellefin kendisi tarafından değil aracı durumundaki bir üçüncü kişi tarafından ödenir. Yani kiraya veren ve gelir elde eden mal sahibi değil kiracı tarafından muhtasar beyanname ile ödenir. Örneğin; kira ödemenizi vergi mükellefi olmayan bir kişiye yapıyorsanız kiranızın brüt tutarı üzerinden %20 stopaj vergisi ödemeniz gerekir. Kiraladığınız yer karşılığında fatura alıyorsanız stopaj hesaplanmaz. Stopaj sadece kira ödemelerinde karşımıza çıkan bir vergi değildir. Avukat, Mali Müşavir gibi serbest meslek makbuzları içinde stopaj ödemesi yapmanız gerekir. Aldığınız hizmet karşılığında fatura alıyorsanız kira ödemelerinde olduğu gibi stopaj ödenmesine gerek yoktur. eŞirket kullanan Mali Müşavirler fatura kestiğinden stopaj avantajından faydalanabilirsiniz. Stopaj vergisi muhtasar beyanname aracılığı ile ödenir. Ayrıca çalıştırdığınız personel için yapılan gelir vergisi ödemeleri , Google Ads, Facebook gibi mecralara verdiğiniz reklam harcamaları için oluşan vergi ödemeleri de Muhtasar beyanname aracılığı ile yapılmaktadır. Kira İçin…

Anonim Şirketlerde Pay Devri

Anonim şirketleri arasında pay devri yapılırken fark edilmeden veya kasti yollar ile devir işlemlerinde problemler yaşanabilir. TTK nın belirlediği yasalar doğrultusunda ve gereken vergisel durumların halledilmesi, hukuksal yolların doğru izlenmesi anonim şirketlerde hisse devri konusunda oldukça önemlidir. Anonim şirketleri gerçekleştirdikleri hisse devri durumlarında bir yanlışlık veya bir problem yaşamışsa bu yanlışlığı düzeltmek için gerekli mahkemelere başvurmaları gerekecektir. Fakat bu işlem oldukça masraflı ve uzun süreçler gerektireceği için bir anonim şirketin pay devri konusunda uzman bir kişi ile doğru yollar izlemek aralarında pay devri yapan kişi veya kurumlar için faydalı olacaktır. Anlaştığınız bir İstanbul hukuk bürosu aracılığı ile gerekli evraklar, sözleşmeler ve pay aktarımı daha sağlıklı bir yol izlenerek gerçekleşecektir İstanbul en iyi hukuk büroları içerisinde anlaşmış olduğunuz avukatınız ile herhangi bir sorun yaşamadan hukuki yollar ile hisse devir işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anonim şirketlerinin hisse devri kanuna bağlı veya Türk Ticaret Kanunun da yer almamasına rağmen senede bağlanmamış(çıplak) sözleşmeler ile yapılabilir. Senede…

Vergi Usul Kanunu’na göre evrakların muhafaza ve saklanma süreleri

Vergi Usul Kanunu’na göre, tutulan defterlerle düzenlenerek verilmesi ve alınması gereken belgelerin vergi denetimi ve çeşitli hususları ispat etmek üzere belirli bir süre saklanması zorunludur. Kanunun 253’üncü maddesinde ve Mükerrer 242 ve 257’inci maddelerinde muhafaza ve ibraz ödevi ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş ,ihtiyaca göre Genel Tebliğlerle konulara açıklama getirilmiştir. Bu gün yazımızda mükellefin ödevlerinden muhafaza ve ibraz ödevi üzerinde duracağız.   Genel olarak ibraz ödevi  VUK’un 253’üncü maddesinde, bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle düzenleyerek verdikleri belgelerin bir örneğini, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. Ancak, defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıl olmakla birlikte, bazı durumlarda kayıt ve belgeleri beş yıldan daha uzun sürelerle muhafaza etme gereği bulunmaktadır.Beş yıllık süre geçmiş olsa bile böyle durumlarda defter ve belgeleri saklama gereği devam etmekte, incelenmek üzere talep edilmesi halinde incelemeye ibraz edilmesi gerekmektedir. Bunların başlıca örnekleri aşağıdaki gibidir.  – Geçmiş…

Gib portaldan e-arşiv fatura nasıl kesilir?

e-dönüşüm sürecin ile birlikte fatura kesme alışkanlıkları da değişiyor. Yaşanan gelişmeler ve yeni tebliğ ile bir çok işletme e-arşiv fatura kapsamına dahil edildi. Yeni düzenlemeye göre; Herhangi bir firmaya aynı gün kesilen faturanın vergiler dahil toplamı 5 Bin TL’yi aşan durumlarda, E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan bir firmaya aynı gün içerisinde vergiler dahil 30 Bin TL ve üstü fatura kesme sürecinde e-arşiv fatura olarak faturalandırma yapılma şartı konuldu. e-Arşiv fatura alıcıya nasıl teslim edilir? İptal edilebilir mi? Entegratörlerin aksine e-arşiv portalında fatura, karşı taraf ile ne yazık ki direkt olarak paylaşılamıyor. Faturayı karşı tarafa göndermek için indirmeniz gerekiyor aynı zamanda entegratörler vasıtasıyla düzenleyip gönderilen e-arşiv faturaları 7 gün içerisinde iptal edilebilirken GİB e-Arşiv Portalında düzenlenen e-arşiv faturaları iptal edilememektedir. e-Arşiv PortalıÖzel EntegratörlerElektronik fatura sistemine geçmeniz gerekmez.Elektronik fatura sistemine geçiş yapmanız gerekir.Mali mühür almanız gerekmez.Mali mühür almanız gerekir.Ücretsizdir.Elektronik fatura kontörü satın almanız gerekir.Gönderilen e-arşiv faturalar iptal edilemez.Gönderilen e-arşiv faturalar 7 gün…

İşletmelerin gider gösterebileceği harcama kalemleri

Devletin bireysel genç girişimciliğe yönelik çok sayıda teşvik yayınlaması, Halk arasında şahıs şirketi olarak bilinen gelir vergisi yönünden ticari kazanç esaslı mükellefiyeti kullananların sayısını arttırdı. Gelir vergisinde, matrahın, yani üzerinden vergi hesaplanacak tutarın tespiti, gelirden, indirilebilecek giderler düşüldükten sonra kalan safi tutar üzerinden belirlenir. Gelir Vergisi Kanunu 40. Madde indirilecek giderler sayılmıştır, Anlaşılabilmesi açısından örneklerle gidelim. Sayılanların giderlerin işletmenizin faaliyeti ile ilgili olması, cirosu ile orantı sağlaması ve belgelendirilmesi gerektiğini unutmayınız. Yemek, gıda ve ofis ihtiyaçları harcamaları: Kendinizin ve personellerinizin yemek harcamaları (2020 Yılında personel için günlük 24,84 TL KDV dahil sınır bulunmaktadır.), Ofisinize gelecek kişilere sunulacak ikramlıklar, Çay, Kahve, Şeker, Dergiler, Gazeteler. İşyeriniz için kullanılacak temizlik malzemeleri. Personellere Ödenen Maaşlar, Sigorta primleri: Personellerine ödediğiniz ücretleri ve Sosyal sigorta işveren payları. Temsil ve ağırlama giderleri: Müşterilerinizle yapılacak iş görüşmeleri için verilecek yemekler, kiralanacak toplantı salonları vb. giderler İletişim giderleri: İş için kullandığınız cep telefonu, sanal ofislere bağlı sekreterlik ücretleri, kendi…

Geçici vergi nedir? Nasıl hesaplanır?

Vergi bilgilendirme yayınımıza “Geçici Vergi Nedir ve Nasıl Hesaplanır” yazımızla devam ediyoruz. Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi için tüm yılın kar/zarar hesaplamalarının tek seferde yapılması beklenmeden üçer aylık dönemlerde elde edilen kazancın vergisinin önden tahsil edilmesi amacıyla getirilmiştir. Bu nedenle peşin vergi olarak bilinir. Daha basit bir anlatım yapmak gerekirse geçici vergi uygulaması olmasaydı bir yıl içinde 100 birim kazanç elde ederseniz 20 birim vergiyi tek seferde öderdiniz. Geçici vergi uygulamasında ise aşağıdaki örnek tablodaki gibi kazancınızı dönemlere bölerek ödeyecek ve verginizde aynı şekilde bölümlere ayrılmış olacaktır. KazançVergiOcak – Şubat – Mart (25.000 TL Kar)5.000 TL vergiNisan – Mayıs – Haziran (25.000 TL Kar) 5.000 TL vergiTemmuz – Ağustos Eylül (25.000 TL Kar)5.000 TL vergi Ekim – Kasım – Aralık (25.000 TL Kar) 5.000 TL vergi Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Zamanı Geçici Vergi beyannameleri, ilgili 3 aylık hesap döneminin bitimini takip eden 2. ayın 17. gününe kadar…

Damga vergisi nedir?

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir. Kişiler ile kişiler arasında, kurumlar ile kurumlar arasında veya kurumlar ile kişiler arasında resmi ve hukuki işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilere damga vergisi denir. Damga vergisi tutarı neye göre hesaplanır? Damga vergisine konu olan kağıtların nüshasına göre damga vergisi hesaplanır. Bununla birlikte suret veya fotokopi damga vergisinin kapsamında değildir. İdareye sözleşmeyi ibraz eden kişi damga vergisini ödemekle yükümlü olur. Ayrıca damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde ise yine vergiyi o kişi ödemekle yükümlüdür. Her vergi beyannamesi değerli kağıt hükmünde olduğundan hiç bir işlem yapılmamış dahi olsa damga vergisi ödemesi çıkmaktadır. Vergi Beyannameleri için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi 1) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (89,10 TL) 2) Kurumlar vergisi beyannameleri (119,00 TL) 3) Katma değer vergisi beyannameleri (58,80 TL) 4) Muhtasar beyannameler (58,80 TL) 5) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (58,80 TL)

Bir işletmenin sabit maliyetleri nelerdir?

ŞAHIS İŞLETMELERİNİN 2021 SABİT VERGİ MALİYETLERİ Türkiye’de vergi, beyan sistemine, beyannameler ve bildirgeler ise değerli kağıt bedeline, yani damga vergisine tabidir. Şahıs işletmeleri kurulduktan sonra belli dönemler için beyanname ve bildirimlerde bulunurlar. İşçi çalıştırmayan bir işletme sabihinin geliri olsun, olmasın katlanması gereken sabit vergi maliyetler şu şekildedir. KDV,GEÇİCİ GELİR, VE YILLIK GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ MALİYETLERİ 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021  Mali takviminde açık kalmış şahıs işletmesinin aylık ortalamada damga vergisi maliyeti  96,50 TL olacaktır. İşletmenin yıl içerisinde kapanması ihtimalinde ise dönemine göre devam edecek ve etmeyecek beyannameler vardır. Örnek olarak, -Gelir vergisi yıl içinde bir gün dahi aktif olmuş işletmeler için verilmek zorundadır. Zarar dahi olsa damga vergisi ödenir. -KDV beyannamesi işletmenin kapandığı dönemden sonrası için verilmez. Örnek olarak 15.06.2021 tarihinde kapanan bir işletme son olarak HAZİRAN 2021 dönemine ait KDV beyannamesini verir. – Geçici vergilerde ise durum şu şekildedir. Geçici vergiler yılın dört çeyrek dönemine ayrılmıştır…

Navigate