Bir işletmenin sabit maliyetleri nelerdir?

ŞAHIS İŞLETMELERİNİN 2021 SABİT VERGİ MALİYETLERİ

Türkiye’de vergi, beyan sistemine, beyannameler ve bildirgeler ise değerli kağıt bedeline, yani damga vergisine tabidir.  Şahıs işletmeleri kurulduktan sonra belli dönemler için beyanname ve bildirimlerde bulunurlar.  İşçi çalıştırmayan bir işletme sabihinin geliri olsun, olmasın katlanması gereken sabit vergi maliyetler şu şekildedir.

KDV,GEÇİCİ GELİR, VE YILLIK GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ MALİYETLERİ

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021  Mali takviminde açık kalmış şahıs işletmesinin aylık ortalamada damga vergisi maliyeti  96,50 TL olacaktır.

İşletmenin yıl içerisinde kapanması ihtimalinde ise dönemine göre devam edecek ve etmeyecek beyannameler vardır.  Örnek olarak,

-Gelir vergisi yıl içinde bir gün dahi aktif olmuş işletmeler için verilmek zorundadır. Zarar dahi olsa damga vergisi ödenir.

-KDV beyannamesi işletmenin kapandığı dönemden sonrası için verilmez. Örnek olarak  15.06.2021 tarihinde kapanan bir işletme son olarak HAZİRAN 2021 dönemine ait KDV beyannamesini verir.

– Geçici vergilerde ise durum şu şekildedir.  Geçici vergiler yılın dört çeyrek dönemine ayrılmıştır

OCAK-MART / NİSAN-HAZİRAN / TEMMUZ- EYLÜL / EKİM-ARALIK.  İşletmenizin 15.05.2021 de kapandığını varsayarsak. Bir ve ikinci geçici vergi dönemlerine denk geldiği için bu iki geçici vergi beyannamesi verilecek kalan üç ve dördüncü  geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

  • MUHTASAR VERGİ DAMGA VERGİSİ MALİYETLERİ

Muhtasar beyanname,  vergi mükellefi olmayan kişilerin veya kanunda belirlenmiş vergi mükelleflerine ödenecek tutarların, kaynakta kesinti yani stopaj yöntemi ile vergi dairesine iletilmesini sağlayan beyannamedir.

Örnekle açıklayacak olursak, İşyeri sahibiniz vergi mükellefi değilse yani size fatura kesemiyorsa,  siz onun gelirinden kaynakta kesinti yaparak vergi dairesine iletirsiniz.

Varsa çalıştırılan işçilerin vergileri bu beyanname ile iletilir.

Yine Serbest meslek erbabı avukat, mimar, mali müşavir gibi meslek mensuplarına yapılan ödemelerden kanunda belirlenmiş kesintiler yapılarak vergi dairesine muhtasar beyanname ile iletilir.

Muhtasar beyanname damga vergisi 64,10 TL dir.  10 işçiden az çalışan işyerleri için 3 ayda bir verilir. 

Eğer eŞirket’ in size sunduğu sanal ofis hizmetinden yararlanıyorsanız. Sanal ofis firması size fatura keseceğinden dolayı ayrıca stopaj beyanı vermenize gerek yoktur.  Eşirket sistemini kullanan mali müşavirlerden hizmet almanız durumunda  serbest meslek makbuzu yerine fatura düzenleneceğinden yine stopaj beyannamesi vermeyecek, ek  olarak bu damga vergisi maliyetine katlanmanız gerekmeyecektir.

c) BAĞKUR PRİMLERİ

Şahıs işletmesi sahipleri,  vergi kayıtlarının açıldığı günden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin B bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Yani BAĞ-KUR. Bu Prim vergiden ziyade emeklilik ve sağlık sistemi için oluşturulmuş bir fon olarak size devlet garantisinde birikim yapmanızı sağlar. Emeklilik şartlarını sağlamanız durumunda birikiminizi toplu veya taksitle  ( emekli maaşı ) alabilirsiniz. Eğer yaşınız dolduğunda primlerinizi tamamlamamış olursanız, isteğe bağlı olarak yatırdığınız emeklilik primlerini geri isteme hakkınız mevcuttur.

Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre bir kişi  4A ‘ lı yani sigortalı işçi olarak çalışıyorsa, ayrıca 4B bendinden yani BAĞ-KUR’dan prim yatırmak zorunda değildir. Bu kanunda açıkça belirtilmiş ve illegal bir durum değildir.

Yine Devlet desteklerinden biri 29 yaş altında genç girişimciler için bir yıllık BAĞ-KUR primi desteğidir. Genç Girişimciler işletmelerinin aktif olduğu tarihten itibaren 365 günlük sigortalı sayılacaklardır. Bu tarihten sonra yine sigortalı olarak çalışmaya başlamaları durumunda borçalanmaları duracaktır.

2021 için BAĞKUR maliyeti, düzenli olarak ödenmesi koşulu ile 1.055,36 TL’dir.

Leave A Reply

Navigate