İmza Beyannamesi / Sirküsü nedir? Nasıl ve nereden alınır?

İMZA BEYANI VE İMZA SİRKÜSÜ NEDİR ?

Ticari hayatın akışı içerisinde, iş insanları ve iletişim kurdukları çevrede en çok karıştırılan terimlerin başında imza beyanı ve imza sirküsü gelir.

İmza beyanı, bir işletmeye sahip olup olunmamasına bakılmaksızın gerçek kişilerin, kimlik bilgileri karşılığında noter huzurunda alınmış imza örneklerini içeren belgedir. Şahıs işletmeleri de ticari işlemleri için imza beyanı kullanır.

İmza beyannamesi almak için herhangi bir notere kimliğiniz ile gidip, imza beyanı çıkarmak istiyorum şeklinde talepte bulunmanız yeterlidir.

İmza Sirküsü, tüzel kişilerin yetkilileri için noter tarafından, ticaret sicil tasdiknamesi ve/veya şirketin ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış ana sözleşmesi yer alan bilgilerin kontrolü sağlanarak hazırlanmış, yasal güvence sağlayan ve dolandırıcılığın önüne geçen resmi bir belgedir. Bu belge ile imza yetkisi olan kişiler güvence altına alınmış olur.

İmza sirküsü almak için şirket yetkilisi, ticaret sicilinden almış olduğu ticaret sicil tasdiknamesi, onaylı ana sözleşme ile ya da tescilin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ile birlikte notere bizzat başvurarak işlemini gerçekleştirebilir

ÖNEMLİ UYARI

İmza sirkülerinin geçerliliği, Şirket yetkilisinin görevi sona erene kadardır. Süresi sona eren yetkili veya süresiz atanmış olan yetkililerin, ticaret sicil işlemleri ile görevinden alınması imza sirküsünün geçerliliğini yitirmesine sebep olur.

Ticaret sicil bilgileri daima üçüncü kişilerin kullanımına açıktır. İmza sirküsü karşılığında işlem yapan kişilerin, yetkilerinin devam edip etmediğini mutlaka kontrol etmeleri gerekir. 

Leave A Reply

Navigate