Kuruluş İşlemleri

Kuryeler için şirket kuruluş işlemleri

Pandemi süreci ile birlikte kurye ve bireysel kargo taşımacılığına olan talep artmış durumda. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler ise şahıs işletmesi olan kuryeler ile çalışmayı tercih ediyorlar. Kuryeler için şirket kuruluş işlemleri ve gerekli belgeler Kimlik ön ve arkayüz fotokopisiİkametgah BelgesiAraç Ruhsatı ve Alış Faturası (fatura yoksa noter satış evrakı) eŞirket’in Size Sağlayacağı Faydalar eŞirket üzerinden dijital dönüşüm sürecini yürütebilir ve mali mühür gönderimi, e-fatura geçiş süreci, ön muhasebe programını eŞirket tarafından paket ücretine dahil olarak kullanabilirsiniz. Aylık Sabit Maliyetler eŞirket kaydınızla birlikte aylık 80+KDV (94,40 TL) sabit ödemeniz olacaktır.Aylık satışlarınıza bağlı olarak KDV ödemeniz oluşacaktır. Fatura kesmediğiniz durumda aylık sabit damga verginiz olacaktır. 3 ayda bir kar üzerinden %15 gelir geçici vergi hesaplanmaktadır. (kara bağlı artan oranda) Kar olmaması durumunda 99 TL damga vergisi oluşmaktadır. (genç girişimciler 75.000 TL kar için vergi ödemesinden muaftır)29 Yaş altı ve ilk kez şirket kuran kuryeler 1 yıl bağkur teşvikinden faydalanabilirler. 1 yıldan…

Hangi şirket türünü seçmeliyim?

Ticari işletmelerin çoğu, tüzel kişiliğe sahiptir. Bu işletmelerin arasında, Türkiye ekonomisinde öne çıkan üç şirket tipi; şahıs şirketi, limited şirket ve anonim şirkettir. Bu üç şirket tipi; kuruluş ve faaliyet süreçleri, sermaye ihtiyaçları, ortaklık yapıları ve tabi oldukları denetimler gibi faktörler açısından birbirinden ayrılır. Sermaye şirketleri olarak da bilinen limited ve anonim şirketler, şahıs şirketine göre hem daha maliyetli, hem de daha komplike kuruluş ve faaliyet süreçlerine sahiptir. Şahıs şirketini, sermaye şirketlerinden ayıran en büyük özellik ise; ortakların şirket borcundan tüm malvarlıklarıyla sorumlu olmalarıdır. Limited ve anonim şirketlerde, ortaklar yalnızca şirkete karşı koymayı taahhüt ettikleri esas sermaye payını ödemekle yükümlüdür, şirketin borçlarından ötürü şirket ortaklarının malvarlığına gidilemez. Ancak limited şirketlerde, şirketin kamu borçlarından dolayı ortakların malvarlığına, taahhüt ettikleri sermaye payı oranında gidilebilmektedir. Peki hangi şirket tipi, senin girişimin için daha uygun olur? Eğer, küçük çaplı, ortak sayısı az, ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu bir iş kurmak istiyorsan; Bu durumda şahıs şirketi senin için daha uygun…

Şirket ana sözleşmesi nedir?

Şirket ana sözleşmesi, şirketin ticari unvanını, merkezini, konusunu, kurucuların adlarını, karın dağıtım şeklini, genel kurulun toplanma yöntemini ve şirketin temsili bilgilerini içeren, şirket ortakları arasında yazılı olarak düzenlenen, imzaları Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tasdik edilen bir belgedir. Ortaklığın organlarını, ehliyet sınırlarını, sermayesini, paylarını ve pay senetlerini, pay sahipleri ve üçüncü kişilerle ilişkileri, pay sahiplerinin ortaklarla ve birbirlerine karşı yükümlülüklerini ve ortaklığın sona ermesi ile çalışanların işine son vermeye ilişkin birçok konu, kanun hükümleri çerçevesinde ana sözleşmeyle düzenlenir. Ana sözleşme, ortaklara kanun hükümlerinin çerçevesinde kalmak şartıyla, sınırlı da olsa, şirketleri için kendi kurallarını koyma fırsatını tanır. Şirket ana sözleşmesinin özellikleri Adi komandit şirketi dışındaki tüm ticari ortaklıklarda, sözleşmelerin belli bir şekli vardır. Her ortaklık tipi, kanun tarafından belirlenen ilgili şekle uyulmalıdır. Şirket ana sözleşmesinin mutlaka yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Şirket ana sözleşmesindeki imzaların Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tasdik edilmesi gerekir. Ticaret Sicil Müdürlüğü onayı olmayan sözleşmeler geçersiz sayılır. Limited şirketlerinin ana sözleşmesinde…

İmza Beyannamesi / Sirküsü nedir? Nasıl ve nereden alınır?

İMZA BEYANI VE İMZA SİRKÜSÜ NEDİR ? Ticari hayatın akışı içerisinde, iş insanları ve iletişim kurdukları çevrede en çok karıştırılan terimlerin başında imza beyanı ve imza sirküsü gelir. İmza beyanı, bir işletmeye sahip olup olunmamasına bakılmaksızın gerçek kişilerin, kimlik bilgileri karşılığında noter huzurunda alınmış imza örneklerini içeren belgedir. Şahıs işletmeleri de ticari işlemleri için imza beyanı kullanır. İmza beyannamesi almak için herhangi bir notere kimliğiniz ile gidip, imza beyanı çıkarmak istiyorum şeklinde talepte bulunmanız yeterlidir. İmza Sirküsü, tüzel kişilerin yetkilileri için noter tarafından, ticaret sicil tasdiknamesi ve/veya şirketin ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış ana sözleşmesi yer alan bilgilerin kontrolü sağlanarak hazırlanmış, yasal güvence sağlayan ve dolandırıcılığın önüne geçen resmi bir belgedir. Bu belge ile imza yetkisi olan kişiler güvence altına alınmış olur. İmza sirküsü almak için şirket yetkilisi, ticaret sicilinden almış olduğu ticaret sicil tasdiknamesi, onaylı ana sözleşme ile ya da tescilin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ile birlikte notere bizzat başvurarak…

Navigate