Anonim Şirketlerde Pay Devri

Anonim şirketleri arasında pay devri yapılırken fark edilmeden veya kasti yollar ile devir işlemlerinde problemler yaşanabilir. TTK nın belirlediği yasalar doğrultusunda ve gereken vergisel durumların halledilmesi, hukuksal yolların doğru izlenmesi anonim şirketlerde hisse devri konusunda oldukça önemlidir. Anonim şirketleri gerçekleştirdikleri hisse devri durumlarında bir yanlışlık veya bir problem yaşamışsa bu yanlışlığı düzeltmek için gerekli mahkemelere başvurmaları gerekecektir. Fakat bu işlem oldukça masraflı ve uzun süreçler gerektireceği için bir anonim şirketin pay devri konusunda uzman bir kişi ile doğru yollar izlemek aralarında pay devri yapan kişi veya kurumlar için faydalı olacaktır. Anlaştığınız bir İstanbul hukuk bürosu aracılığı ile gerekli evraklar, sözleşmeler ve pay aktarımı daha sağlıklı bir yol izlenerek gerçekleşecektir İstanbul en iyi hukuk büroları içerisinde anlaşmış olduğunuz avukatınız ile herhangi bir sorun yaşamadan hukuki yollar ile hisse devir işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anonim şirketlerinin hisse devri kanuna bağlı veya Türk Ticaret Kanunun da yer almamasına rağmen senede bağlanmamış(çıplak) sözleşmeler ile yapılabilir. Senede bağlanmamış borçlar üzerinden Borçlar Kanununun 162. Maddesi hükmünce geçerli olan hisse devri gerçekleştirilebilir.

Borçlar kanunun 162. Maddesinde açıkça belirtildiği gibi: Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcunun tamamından sorumlu olmayıp kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar.
Böyle bir bildirim yoksa müteselsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hâllerde doğar.

Hisse devri işlemlerinizde geri kalan senet veya diğer yazılı devir işlemleri için Türkiye Cumhuriyeti yasalarının belirtmiş olduğu kanunlar doğrultusunda hareket etmeniz gerekecektir. Kanunların dışı gerçekleşecek olan bir hisse devrinin hem kanunen sakıncası olacağı gibi hem de şahıslar arasında daha öncede belirttiğimiz gibi maddi ve zaman kaybı yaşanmasına sebep olacaktır.

Av. Halil BAKIRCI

Leave A Reply

Navigate