İşletmelerin gider gösterebileceği harcama kalemleri

Devletin bireysel genç girişimciliğe yönelik çok sayıda teşvik yayınlaması, Halk arasında şahıs şirketi olarak bilinen gelir vergisi yönünden ticari kazanç esaslı mükellefiyeti kullananların sayısını arttırdı. Gelir vergisinde, matrahın, yani üzerinden vergi hesaplanacak tutarın tespiti, gelirden, indirilebilecek giderler düşüldükten sonra kalan safi tutar üzerinden belirlenir.

Gelir Vergisi Kanunu 40. Madde indirilecek giderler sayılmıştır, Anlaşılabilmesi açısından örneklerle gidelim. Sayılanların giderlerin işletmenizin faaliyeti ile ilgili olması, cirosu ile orantı sağlaması ve belgelendirilmesi gerektiğini unutmayınız.

  1. Yemek, gıda ve ofis ihtiyaçları harcamaları: Kendinizin ve personellerinizin yemek harcamaları (2020 Yılında personel için günlük 24,84 TL KDV dahil sınır bulunmaktadır.), Ofisinize gelecek kişilere sunulacak ikramlıklar, Çay, Kahve, Şeker, Dergiler, Gazeteler. İşyeriniz için kullanılacak temizlik malzemeleri.
  2. Personellere Ödenen Maaşlar, Sigorta primleri: Personellerine ödediğiniz ücretleri ve Sosyal sigorta işveren payları.
  3. Temsil ve ağırlama giderleri: Müşterilerinizle yapılacak iş görüşmeleri için verilecek yemekler, kiralanacak toplantı salonları vb. giderler
  4. İletişim giderleri: İş için kullandığınız cep telefonu, sanal ofislere bağlı sekreterlik ücretleri, kendi evlerini adres gösterenler için iş için kullanılan telefon ve internet faturaları
  5. Seyahat giderleri: Faaliyet ile ilgili olmak koşulu ile, ulaşım, konaklama, araç kiralama gibi harcamalar.
  6. Taşıt Giderleri: İşletme aktifine kayıt olması koşulu ile taşıtlara ait akaryakıt, bakım onarım, sigorta gibi giderler veya kiralanan araçla (aylık kirası 5.500 TL’yi aşmamak koşulu ile) ilgili giderlerin %70’ i
  7. Elektrik, Su, Isınma giderleri: İşletmenize ait elektrik, su, doğalgaz gibi giderleri vergiden indirmeniz mümkündür. Evini aynı zamanda ikamet adresi olarak kullananlar bu harcamaların işle ilgili olan kısmını indirebilir. Tespitinin mümkün olmadığı hallerde yarısının gider olarak kullanılması doğru olacaktır.
  8. Amortisman giderleri: Şirket aktifine kayıtlı demirbaşların (2020 yılı için 1.400 TL’yi aşan sabit kıymetler) Vergi Usul Kanununa uygun hesaplanmış tutarları vergiden indirilebilir.
  9. Yazılım, muhasebe, müşavirlik giderleri: Kullandığınız yazılımlar, Muhasebe programları, E-Fatura kontörleri ve Mali Müşavirinizin sizin için keseceği faturaları vergiden indirmeniz mümkündür.
  10. Genel giderler: Sayılanlar dışında kalan kargo, kırtasiye, matbaa giderleri, Mevzuata uygun reklam harcamaları, Aylık ödenen damga vergileri, Belediye vergileri ve diğer resmi harçlar, işle ilgili olmak koşulu ile sözleşmelere istinaden ödenen tazminatlar, Fakirlere yardım amacı ile gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek, vakıflara Maliye bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan bağışlanan, gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelleri.

Leave A Reply

Navigate