Mali mühür ve e-imza nedir?

Mali Mühür, Firma Kaşesinin elektronik halidir.

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-Kamu SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika altyapısıdır.

e-İmza, gerçek kişiye (ve şahıs işletmelerine) verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. ​

Mali Mühür

Mali mühür, elektronik fatura ve diğer resmi belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğini garanti altına alan, bu belgelerin elektronik ortamdan ilgililere iletimi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğini ve gizliliğini sağlayan bir elektronik kaşedir. USB cihazı görünümündeki mali mührü kurumsal bir e-imza türü olarak tanımlamamız mümkündür.

Mali mühürle ilgili önemli bilgiler

 • e-Fatura kullanıcısı olmak isteyen tüm tüzel kişiler mali mühür başvurusunda bulunmak zorundadır.
 • Mali mühre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin (Kamu SM) internet sayfası üzerindenbaşvuru formu doldurarak başvuruda bulunulabilir.
 • Başvuruyla birlikte ücreti de TÜBİTAK’a iletilmelidir.
 • Mali mührü daha sonra elektronik faturaya başvururken de firmanı sisteme tanımlamak amacıyla kullanabilirsin. Böylece firmanın bilgilerini doğrulayabilirsin.
 • Eğer şahıs firman varsa, e-faturaya mali mühür yerine e-imza ile de başvurabilirsin.
 • Mali mührün 3 senede bir yenilenmesi gerekir.
 • Mali mühür, firma unvanı değiştiğinde geçerliliğini yitirir. Eğer firmanın unvanını yenilersen yeni unvanla birlikte tekrar mali mühür başvurusunda bulunman gerekir.

E-imza

e-İmza, diğer adıyla elektronik ya da sayısal imza, bir elektronik veriye eklenen ya da elektronik verilerle mantıksal bağlantısı olan, farklı harf, karakter ve sembollerden oluşan elektronik veridir. Elektronik ortamda ıslak imza yerine kullanılır, yani yazılı evrakınıza elinizle attığınız imza kadar güvenlidir. İmzalanan veriyi kimin imzaladığını ve güvenilirliğini tespit eder. e-Ticaret hacmi arttıkça e-imzanın kullanım yoğunluğu da artmıştır.

e-İmzanın nitelikleri

e-İmzanın özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • 5070 sayılı kanuna göre ıslak imza ile tamamen eşdeğerdedir.
 • Elektronik veriye eklenen imzanın kime ait olduğunu saptar, yani kimlik doğrular.
 • İmzalanan verideki bilginin bütünlüğünün bozulmadığını, bilginin değiştirilmediğini, silinmediğini ya da veriye ekleme yapılmadığını garanti eder.
 • İnkar edilmezdir; e-imza kullanıcısının dijital olarak gerçekleştirdiği işlemleri reddetmesini önler.
 • Kullanıldığı elektronik belgeye senet güvenilirliği kazandırır. İlgili belge, tüm hukuki hallerde aksi kanıtlanana kadar kesin delil niteliğindedir.
 • Sayısal bir veri olduğu için ıslak imza gibi tek biçimde olmaz, farklı karakter, harf ve sembollerden oluşup kullanıldığı yere göre değişebilir.
 • İnternetteki açıkları kullanarak başkası adına işlem yapan kötü niyetli kullanıcıların önüne geçer.

e-İmza nasıl kullanılır?

e-İmza, e-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen sertifikalarla kullanılır.

e-İmza nerelerde kullanılır?

Elektronik imza aşağıda sıraladığımız kamusal ve ticari alan uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir:

 • ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb. başvuruları
 • Kurumlar arası iletişimler
 • Sosyal güvenlik uygulamaları
 • Sağlık uygulamaları
 • Vergi ödemeleri
 • Elektronik oy verme işlemleri
 • İnternet bankacılığı
 • Sigortacılık işlemleri
 • Kağıtsız ofisler
 • e-Sözleşmeler
 • e-Siparişler

Leave A Reply

Navigate