mali mühür nedir

1 Posts Back Home

Mali mühür ve e-imza nedir?

Mali Mühür, Firma Kaşesinin elektronik halidir. 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-Kamu SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika altyapısıdır. e-İmza, gerçek kişiye (ve şahıs işletmelerine) verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. ​ Mali Mühür Mali mühür, elektronik fatura ve diğer resmi belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğini garanti altına alan, bu belgelerin elektronik ortamdan ilgililere iletimi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğini ve gizliliğini sağlayan bir elektronik kaşedir. USB cihazı görünümündeki mali mührü kurumsal bir e-imza türü olarak tanımlamamız mümkündür. Mali mühürle ilgili önemli bilgiler e-Fatura kullanıcısı olmak isteyen tüm tüzel kişiler mali mühür başvurusunda bulunmak zorundadır.Mali mühre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin (Kamu SM) internet sayfası üzerindenbaşvuru formu doldurarak başvuruda bulunulabilir.Başvuruyla birlikte ücreti de TÜBİTAK’a iletilmelidir.Mali mührü daha sonra elektronik faturaya başvururken de firmanı sisteme tanımlamak amacıyla kullanabilirsin. Böylece firmanın bilgilerini doğrulayabilirsin.Eğer şahıs firman varsa, e-faturaya mali mühür yerine e-imza ile de başvurabilirsin.Mali mührün…

Navigate