Stopaj ve Muhtasar Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Stopaj en basit tanımı ile kaynakta kesilen vergi demektedir. Stopaj vergisinde amaç; vergi tahsilatını kolaylaştırmaktır. Bu yöntemde vergi borcu, mükellefin kendisi tarafından değil aracı durumundaki bir üçüncü kişi tarafından ödenir. Yani kiraya veren ve gelir elde eden mal sahibi değil kiracı tarafından muhtasar beyanname ile ödenir.

Örneğin; kira ödemenizi vergi mükellefi olmayan bir kişiye yapıyorsanız kiranızın brüt tutarı üzerinden %20 stopaj vergisi ödemeniz gerekir. Kiraladığınız yer karşılığında fatura alıyorsanız stopaj hesaplanmaz.

Stopaj sadece kira ödemelerinde karşımıza çıkan bir vergi değildir. Avukat, Mali Müşavir gibi serbest meslek makbuzları içinde stopaj ödemesi yapmanız gerekir. Aldığınız hizmet karşılığında fatura alıyorsanız kira ödemelerinde olduğu gibi stopaj ödenmesine gerek yoktur. eŞirket kullanan Mali Müşavirler fatura kestiğinden stopaj avantajından faydalanabilirsiniz.

Stopaj vergisi muhtasar beyanname aracılığı ile ödenir.

Ayrıca çalıştırdığınız personel için yapılan gelir vergisi ödemeleri , Google Ads, Facebook gibi mecralara verdiğiniz reklam harcamaları için oluşan vergi ödemeleri de Muhtasar beyanname aracılığı ile yapılmaktadır.

Kira İçin Stopaj Hesaplaması:

Kira tutarının 500 TL olduğu durum için örnek hesaplama

  1. Net kiranın brüt tutarı hesaplanır
  2. Brüt tutar üzerinden ödenecek stopaj vergisi hesaplanır.

Brüt Kirayı Hesaplama Formülü: Kira tutarı*0,80 (500*0,80=625 TL)

500 TL net kiranın brüt tutarı 625 TL’dir

Stopaj Vergisinin Hesaplanması: Brüt Kira*0,20 (625*0,20=125 TL)

Ödenecek stopaj: 125 TL

Ödenecek Kira: 500 TL

Toplam Maliyet: 625 TL

Not: eŞirket aracılığı ile 99 TL + KDV (116,82 TL) tutarla sanal ofis kiralayabilir ve stopaj ödemesinden daha düşük bir tutarla kargo takibi ve sekretarya hizmeti sunulan yasal adres hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Serbest Meslek Makbuzu için stopaj hesaplaması:

Muhasebe veya avukat ücretinizin 200 TL olduğu durum için örnek hesaplama

Net 200 TL ücretle anlaştığınız muhasebe / avukat ücretinin toplamda maliyeti 240,82 TL’dir. Bunun 200 TL sini hizmet verene 40,82 TL sini muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödersiniz.

Brüt:204,08 TL

G.V. Stopajı: 40,82 TL

KDV: 36,73 TL

Tahsil Edilen: 200 TL

Toplamda işverene maliyet 240,82 TL’dir.

Muhtasar beyanname ne zaman verilir?

Muhtasar beyanname aylık ya da üç aylık periyotlarda beyan edilir. 

Örneğin Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan dönem için muhtasar beyanname 26 Nisan akşamına kadar beyan edilip ödenmelidir.

Aylık beyanda ise örneğin Ocak dönemine ilişkin aylık muhtasar beyanı 26 Şubat akşamına kadar beyan edilip ödenmelidir.

Muhtasar beyanname verilecek ay ödemeye ilişkin 26.günü tatil gününe geliyorsa takip eden ilk iş gününe kadar beyanname verilebilir, ödeme yapılabilir.

1 Comment

  1. Pingback: eŞirket ile Şahıs İşletmesi Nasıl Kurulur? – eŞirket Blog | Dijital Dönüşüm

Leave A Reply

Navigate