Damga vergisi nedir?

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir. Kişiler ile kişiler arasında, kurumlar ile kurumlar arasında veya kurumlar ile kişiler arasında resmi ve hukuki işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilere damga vergisi denir.

Damga vergisi tutarı neye göre hesaplanır?

Damga vergisine konu olan kağıtların nüshasına göre damga vergisi hesaplanır. Bununla birlikte suret veya fotokopi damga vergisinin kapsamında değildir.

İdareye sözleşmeyi ibraz eden kişi damga vergisini ödemekle yükümlü olur. Ayrıca damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde ise yine vergiyi o kişi ödemekle yükümlüdür.

Her vergi beyannamesi değerli kağıt hükmünde olduğundan hiç bir işlem yapılmamış dahi olsa damga vergisi ödemesi çıkmaktadır.

Vergi Beyannameleri için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi 

1) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(89,10 TL)

 2)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(119,00 TL)

  3)  Katma değer vergisi beyannameleri

(58,80 TL)

  4) Muhtasar beyannameler 

(58,80 TL)

5) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(58,80 TL)

Leave A Reply

Navigate