eŞirket

9 Posts Back Home
eşirket yeni teknolojiler ve çözümlerle kullanıcılarının zahmetsiz bir işletme yönetimi sağlamalarına destek olur. Şirketinizin ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm bulabileceğiniz bir platform sağlar. Eşirkette gizli ücretler yoktur, verileriniz güvendedir.

Vergi Usul Kanunu’na göre evrakların muhafaza ve saklanma süreleri

Vergi Usul Kanunu’na göre, tutulan defterlerle düzenlenerek verilmesi ve alınması gereken belgelerin vergi denetimi ve çeşitli hususları ispat etmek üzere belirli bir süre saklanması zorunludur. Kanunun 253’üncü maddesinde ve Mükerrer 242 ve 257’inci maddelerinde muhafaza ve ibraz ödevi ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş ,ihtiyaca göre Genel Tebliğlerle konulara açıklama getirilmiştir. Bu gün yazımızda mükellefin ödevlerinden muhafaza ve ibraz ödevi üzerinde duracağız.   Genel olarak ibraz ödevi  VUK’un 253’üncü maddesinde, bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle düzenleyerek verdikleri belgelerin bir örneğini, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. Ancak, defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıl olmakla birlikte, bazı durumlarda kayıt ve belgeleri beş yıldan daha uzun sürelerle muhafaza etme gereği bulunmaktadır.Beş yıllık süre geçmiş olsa bile böyle durumlarda defter ve belgeleri saklama gereği devam etmekte, incelenmek üzere talep edilmesi halinde incelemeye ibraz edilmesi gerekmektedir. Bunların başlıca örnekleri aşağıdaki gibidir.  – Geçmiş…

Gib portaldan e-arşiv fatura nasıl kesilir?

e-dönüşüm sürecin ile birlikte fatura kesme alışkanlıkları da değişiyor. Yaşanan gelişmeler ve yeni tebliğ ile bir çok işletme e-arşiv fatura kapsamına dahil edildi. Yeni düzenlemeye göre; Herhangi bir firmaya aynı gün kesilen faturanın vergiler dahil toplamı 5 Bin TL’yi aşan durumlarda, E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan bir firmaya aynı gün içerisinde vergiler dahil 30 Bin TL ve üstü fatura kesme sürecinde e-arşiv fatura olarak faturalandırma yapılma şartı konuldu. e-Arşiv fatura alıcıya nasıl teslim edilir? İptal edilebilir mi? Entegratörlerin aksine e-arşiv portalında fatura, karşı taraf ile ne yazık ki direkt olarak paylaşılamıyor. Faturayı karşı tarafa göndermek için indirmeniz gerekiyor aynı zamanda entegratörler vasıtasıyla düzenleyip gönderilen e-arşiv faturaları 7 gün içerisinde iptal edilebilirken GİB e-Arşiv Portalında düzenlenen e-arşiv faturaları iptal edilememektedir. e-Arşiv PortalıÖzel EntegratörlerElektronik fatura sistemine geçmeniz gerekmez.Elektronik fatura sistemine geçiş yapmanız gerekir.Mali mühür almanız gerekmez.Mali mühür almanız gerekir.Ücretsizdir.Elektronik fatura kontörü satın almanız gerekir.Gönderilen e-arşiv faturalar iptal edilemez.Gönderilen e-arşiv faturalar 7 gün…

Mali mühür ve e-imza nedir?

Mali Mühür, Firma Kaşesinin elektronik halidir. 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-Kamu SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika altyapısıdır. e-İmza, gerçek kişiye (ve şahıs işletmelerine) verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. ​ Mali Mühür Mali mühür, elektronik fatura ve diğer resmi belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğini garanti altına alan, bu belgelerin elektronik ortamdan ilgililere iletimi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğini ve gizliliğini sağlayan bir elektronik kaşedir. USB cihazı görünümündeki mali mührü kurumsal bir e-imza türü olarak tanımlamamız mümkündür. Mali mühürle ilgili önemli bilgiler e-Fatura kullanıcısı olmak isteyen tüm tüzel kişiler mali mühür başvurusunda bulunmak zorundadır.Mali mühre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin (Kamu SM) internet sayfası üzerindenbaşvuru formu doldurarak başvuruda bulunulabilir.Başvuruyla birlikte ücreti de TÜBİTAK’a iletilmelidir.Mali mührü daha sonra elektronik faturaya başvururken de firmanı sisteme tanımlamak amacıyla kullanabilirsin. Böylece firmanın bilgilerini doğrulayabilirsin.Eğer şahıs firman varsa, e-faturaya mali mühür yerine e-imza ile de başvurabilirsin.Mali mührün…

İşletmelerin gider gösterebileceği harcama kalemleri

Devletin bireysel genç girişimciliğe yönelik çok sayıda teşvik yayınlaması, Halk arasında şahıs şirketi olarak bilinen gelir vergisi yönünden ticari kazanç esaslı mükellefiyeti kullananların sayısını arttırdı. Gelir vergisinde, matrahın, yani üzerinden vergi hesaplanacak tutarın tespiti, gelirden, indirilebilecek giderler düşüldükten sonra kalan safi tutar üzerinden belirlenir. Gelir Vergisi Kanunu 40. Madde indirilecek giderler sayılmıştır, Anlaşılabilmesi açısından örneklerle gidelim. Sayılanların giderlerin işletmenizin faaliyeti ile ilgili olması, cirosu ile orantı sağlaması ve belgelendirilmesi gerektiğini unutmayınız. Yemek, gıda ve ofis ihtiyaçları harcamaları: Kendinizin ve personellerinizin yemek harcamaları (2020 Yılında personel için günlük 24,84 TL KDV dahil sınır bulunmaktadır.), Ofisinize gelecek kişilere sunulacak ikramlıklar, Çay, Kahve, Şeker, Dergiler, Gazeteler. İşyeriniz için kullanılacak temizlik malzemeleri. Personellere Ödenen Maaşlar, Sigorta primleri: Personellerine ödediğiniz ücretleri ve Sosyal sigorta işveren payları. Temsil ve ağırlama giderleri: Müşterilerinizle yapılacak iş görüşmeleri için verilecek yemekler, kiralanacak toplantı salonları vb. giderler İletişim giderleri: İş için kullandığınız cep telefonu, sanal ofislere bağlı sekreterlik ücretleri, kendi…

Geçici vergi nedir? Nasıl hesaplanır?

Vergi bilgilendirme yayınımıza “Geçici Vergi Nedir ve Nasıl Hesaplanır” yazımızla devam ediyoruz. Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi için tüm yılın kar/zarar hesaplamalarının tek seferde yapılması beklenmeden üçer aylık dönemlerde elde edilen kazancın vergisinin önden tahsil edilmesi amacıyla getirilmiştir. Bu nedenle peşin vergi olarak bilinir. Daha basit bir anlatım yapmak gerekirse geçici vergi uygulaması olmasaydı bir yıl içinde 100 birim kazanç elde ederseniz 20 birim vergiyi tek seferde öderdiniz. Geçici vergi uygulamasında ise aşağıdaki örnek tablodaki gibi kazancınızı dönemlere bölerek ödeyecek ve verginizde aynı şekilde bölümlere ayrılmış olacaktır. KazançVergiOcak – Şubat – Mart (25.000 TL Kar)5.000 TL vergiNisan – Mayıs – Haziran (25.000 TL Kar) 5.000 TL vergiTemmuz – Ağustos Eylül (25.000 TL Kar)5.000 TL vergi Ekim – Kasım – Aralık (25.000 TL Kar) 5.000 TL vergi Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Zamanı Geçici Vergi beyannameleri, ilgili 3 aylık hesap döneminin bitimini takip eden 2. ayın 17. gününe kadar…

Damga vergisi nedir?

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir. Kişiler ile kişiler arasında, kurumlar ile kurumlar arasında veya kurumlar ile kişiler arasında resmi ve hukuki işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilere damga vergisi denir. Damga vergisi tutarı neye göre hesaplanır? Damga vergisine konu olan kağıtların nüshasına göre damga vergisi hesaplanır. Bununla birlikte suret veya fotokopi damga vergisinin kapsamında değildir. İdareye sözleşmeyi ibraz eden kişi damga vergisini ödemekle yükümlü olur. Ayrıca damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde ise yine vergiyi o kişi ödemekle yükümlüdür. Her vergi beyannamesi değerli kağıt hükmünde olduğundan hiç bir işlem yapılmamış dahi olsa damga vergisi ödemesi çıkmaktadır. Vergi Beyannameleri için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi 1) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (89,10 TL) 2) Kurumlar vergisi beyannameleri (119,00 TL) 3) Katma değer vergisi beyannameleri (58,80 TL) 4) Muhtasar beyannameler (58,80 TL) 5) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (58,80 TL)

Şirket ana sözleşmesi nedir?

Şirket ana sözleşmesi, şirketin ticari unvanını, merkezini, konusunu, kurucuların adlarını, karın dağıtım şeklini, genel kurulun toplanma yöntemini ve şirketin temsili bilgilerini içeren, şirket ortakları arasında yazılı olarak düzenlenen, imzaları Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tasdik edilen bir belgedir. Ortaklığın organlarını, ehliyet sınırlarını, sermayesini, paylarını ve pay senetlerini, pay sahipleri ve üçüncü kişilerle ilişkileri, pay sahiplerinin ortaklarla ve birbirlerine karşı yükümlülüklerini ve ortaklığın sona ermesi ile çalışanların işine son vermeye ilişkin birçok konu, kanun hükümleri çerçevesinde ana sözleşmeyle düzenlenir. Ana sözleşme, ortaklara kanun hükümlerinin çerçevesinde kalmak şartıyla, sınırlı da olsa, şirketleri için kendi kurallarını koyma fırsatını tanır. Şirket ana sözleşmesinin özellikleri Adi komandit şirketi dışındaki tüm ticari ortaklıklarda, sözleşmelerin belli bir şekli vardır. Her ortaklık tipi, kanun tarafından belirlenen ilgili şekle uyulmalıdır. Şirket ana sözleşmesinin mutlaka yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Şirket ana sözleşmesindeki imzaların Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tasdik edilmesi gerekir. Ticaret Sicil Müdürlüğü onayı olmayan sözleşmeler geçersiz sayılır. Limited şirketlerinin ana sözleşmesinde…

Bir işletmenin sabit maliyetleri nelerdir?

ŞAHIS İŞLETMELERİNİN 2021 SABİT VERGİ MALİYETLERİ Türkiye’de vergi, beyan sistemine, beyannameler ve bildirgeler ise değerli kağıt bedeline, yani damga vergisine tabidir. Şahıs işletmeleri kurulduktan sonra belli dönemler için beyanname ve bildirimlerde bulunurlar. İşçi çalıştırmayan bir işletme sabihinin geliri olsun, olmasın katlanması gereken sabit vergi maliyetler şu şekildedir. KDV,GEÇİCİ GELİR, VE YILLIK GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ MALİYETLERİ 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021  Mali takviminde açık kalmış şahıs işletmesinin aylık ortalamada damga vergisi maliyeti  96,50 TL olacaktır. İşletmenin yıl içerisinde kapanması ihtimalinde ise dönemine göre devam edecek ve etmeyecek beyannameler vardır. Örnek olarak, -Gelir vergisi yıl içinde bir gün dahi aktif olmuş işletmeler için verilmek zorundadır. Zarar dahi olsa damga vergisi ödenir. -KDV beyannamesi işletmenin kapandığı dönemden sonrası için verilmez. Örnek olarak 15.06.2021 tarihinde kapanan bir işletme son olarak HAZİRAN 2021 dönemine ait KDV beyannamesini verir. – Geçici vergilerde ise durum şu şekildedir. Geçici vergiler yılın dört çeyrek dönemine ayrılmıştır…

İmza Beyannamesi / Sirküsü nedir? Nasıl ve nereden alınır?

İMZA BEYANI VE İMZA SİRKÜSÜ NEDİR ? Ticari hayatın akışı içerisinde, iş insanları ve iletişim kurdukları çevrede en çok karıştırılan terimlerin başında imza beyanı ve imza sirküsü gelir. İmza beyanı, bir işletmeye sahip olup olunmamasına bakılmaksızın gerçek kişilerin, kimlik bilgileri karşılığında noter huzurunda alınmış imza örneklerini içeren belgedir. Şahıs işletmeleri de ticari işlemleri için imza beyanı kullanır. İmza beyannamesi almak için herhangi bir notere kimliğiniz ile gidip, imza beyanı çıkarmak istiyorum şeklinde talepte bulunmanız yeterlidir. İmza Sirküsü, tüzel kişilerin yetkilileri için noter tarafından, ticaret sicil tasdiknamesi ve/veya şirketin ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış ana sözleşmesi yer alan bilgilerin kontrolü sağlanarak hazırlanmış, yasal güvence sağlayan ve dolandırıcılığın önüne geçen resmi bir belgedir. Bu belge ile imza yetkisi olan kişiler güvence altına alınmış olur. İmza sirküsü almak için şirket yetkilisi, ticaret sicilinden almış olduğu ticaret sicil tasdiknamesi, onaylı ana sözleşme ile ya da tescilin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ile birlikte notere bizzat başvurarak…

Navigate