eŞirket

10 Posts Back Home
eşirket yeni teknolojiler ve çözümlerle kullanıcılarının zahmetsiz bir işletme yönetimi sağlamalarına destek olur. Şirketinizin ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm bulabileceğiniz bir platform sağlar. Eşirkette gizli ücretler yoktur, verileriniz güvendedir.

Stopaj ve Muhtasar Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Stopaj en basit tanımı ile kaynakta kesilen vergi demektedir. Stopaj vergisinde amaç; vergi tahsilatını kolaylaştırmaktır. Bu yöntemde vergi borcu, mükellefin kendisi tarafından değil aracı durumundaki bir üçüncü kişi tarafından ödenir. Yani kiraya veren ve gelir elde eden mal sahibi değil kiracı tarafından muhtasar beyanname ile ödenir. Örneğin; kira ödemenizi vergi mükellefi olmayan bir kişiye yapıyorsanız kiranızın brüt tutarı üzerinden %20 stopaj vergisi ödemeniz gerekir. Kiraladığınız yer karşılığında fatura alıyorsanız stopaj hesaplanmaz. Stopaj sadece kira ödemelerinde karşımıza çıkan bir vergi değildir. Avukat, Mali Müşavir gibi serbest meslek makbuzları içinde stopaj ödemesi yapmanız gerekir. Aldığınız hizmet karşılığında fatura alıyorsanız kira ödemelerinde olduğu gibi stopaj ödenmesine gerek yoktur. eŞirket kullanan Mali Müşavirler fatura kestiğinden stopaj avantajından faydalanabilirsiniz. Stopaj vergisi muhtasar beyanname aracılığı ile ödenir. Ayrıca çalıştırdığınız personel için yapılan gelir vergisi ödemeleri , Google Ads, Facebook gibi mecralara verdiğiniz reklam harcamaları için oluşan vergi ödemeleri de Muhtasar beyanname aracılığı ile yapılmaktadır. Kira İçin…

Anonim Şirketlerde Pay Devri

Anonim şirketleri arasında pay devri yapılırken fark edilmeden veya kasti yollar ile devir işlemlerinde problemler yaşanabilir. TTK nın belirlediği yasalar doğrultusunda ve gereken vergisel durumların halledilmesi, hukuksal yolların doğru izlenmesi anonim şirketlerde hisse devri konusunda oldukça önemlidir. Anonim şirketleri gerçekleştirdikleri hisse devri durumlarında bir yanlışlık veya bir problem yaşamışsa bu yanlışlığı düzeltmek için gerekli mahkemelere başvurmaları gerekecektir. Fakat bu işlem oldukça masraflı ve uzun süreçler gerektireceği için bir anonim şirketin pay devri konusunda uzman bir kişi ile doğru yollar izlemek aralarında pay devri yapan kişi veya kurumlar için faydalı olacaktır. Anlaştığınız bir İstanbul hukuk bürosu aracılığı ile gerekli evraklar, sözleşmeler ve pay aktarımı daha sağlıklı bir yol izlenerek gerçekleşecektir İstanbul en iyi hukuk büroları içerisinde anlaşmış olduğunuz avukatınız ile herhangi bir sorun yaşamadan hukuki yollar ile hisse devir işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anonim şirketlerinin hisse devri kanuna bağlı veya Türk Ticaret Kanunun da yer almamasına rağmen senede bağlanmamış(çıplak) sözleşmeler ile yapılabilir. Senede…

Vergi Usul Kanunu’na göre evrakların muhafaza ve saklanma süreleri

Vergi Usul Kanunu’na göre, tutulan defterlerle düzenlenerek verilmesi ve alınması gereken belgelerin vergi denetimi ve çeşitli hususları ispat etmek üzere belirli bir süre saklanması zorunludur. Kanunun 253’üncü maddesinde ve Mükerrer 242 ve 257’inci maddelerinde muhafaza ve ibraz ödevi ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş ,ihtiyaca göre Genel Tebliğlerle konulara açıklama getirilmiştir. Bu gün yazımızda mükellefin ödevlerinden muhafaza ve ibraz ödevi üzerinde duracağız.   Genel olarak ibraz ödevi  VUK’un 253’üncü maddesinde, bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle düzenleyerek verdikleri belgelerin bir örneğini, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. Ancak, defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıl olmakla birlikte, bazı durumlarda kayıt ve belgeleri beş yıldan daha uzun sürelerle muhafaza etme gereği bulunmaktadır.Beş yıllık süre geçmiş olsa bile böyle durumlarda defter ve belgeleri saklama gereği devam etmekte, incelenmek üzere talep edilmesi halinde incelemeye ibraz edilmesi gerekmektedir. Bunların başlıca örnekleri aşağıdaki gibidir.  – Geçmiş…

İnteraktif Vergi Dairesi Yeni Kayıt Oluşturma

İnteraktif Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan güvenilir, etkileşimli, yeni nesil bir sistemdir. İnteraktif vergi dairesi sistemine nasıl kayıt olunacağını görsel olarak anlatmaya çalışacağız. 1- https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden giriş yapıyoruz. 2-Kayıt Ol butonuna tıklıyoruz 3- Kayıt İşlemleri- T.C Kimlik numaranız- Doğum Tarihiniz- Anne kızlık soyadının 1. ve 2. harflerini- Anne, baba, eş veya çocuğunuza ait T.C. kimlik numarasını girerek Kimlik Bilgilerimi Doğrula butonuna tıklayın. 4- Sözleşme Onayı Kimlik Bilgilerimi Doğrula butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada taahütnameyi onaylayın. 5- Şifre ve Telefon Numarası Belirleme – Taahütname onayının ardından açılan sayfada 6 karakter uzunluğunda şifrenizi belirleyin. – Şifreniz sadece rakamlardan oluşmalıdır.- Telefon numaranızı yazın, bir sonraki aşamada doğrulama mesajı gelecektir. 6-Doğrulama Mesajı Sms olarak gönderilen doğrulama kodunu sisteme girin. 7- Kullanıcı Kodunun BelirlenmesiSms onayınızın ardından Kullanıcı Kodunuz açılan ekranda iletilecektir.

Gib portaldan e-arşiv fatura nasıl kesilir?

e-dönüşüm sürecin ile birlikte fatura kesme alışkanlıkları da değişiyor. Yaşanan gelişmeler ve yeni tebliğ ile bir çok işletme e-arşiv fatura kapsamına dahil edildi. Yeni düzenlemeye göre; Herhangi bir firmaya aynı gün kesilen faturanın vergiler dahil toplamı 5 Bin TL’yi aşan durumlarda, E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan bir firmaya aynı gün içerisinde vergiler dahil 30 Bin TL ve üstü fatura kesme sürecinde e-arşiv fatura olarak faturalandırma yapılma şartı konuldu. e-Arşiv fatura alıcıya nasıl teslim edilir? İptal edilebilir mi? Entegratörlerin aksine e-arşiv portalında fatura, karşı taraf ile ne yazık ki direkt olarak paylaşılamıyor. Faturayı karşı tarafa göndermek için indirmeniz gerekiyor aynı zamanda entegratörler vasıtasıyla düzenleyip gönderilen e-arşiv faturaları 7 gün içerisinde iptal edilebilirken GİB e-Arşiv Portalında düzenlenen e-arşiv faturaları iptal edilememektedir. e-Arşiv PortalıÖzel EntegratörlerElektronik fatura sistemine geçmeniz gerekmez.Elektronik fatura sistemine geçiş yapmanız gerekir.Mali mühür almanız gerekmez.Mali mühür almanız gerekir.Ücretsizdir.Elektronik fatura kontörü satın almanız gerekir.Gönderilen e-arşiv faturalar iptal edilemez.Gönderilen e-arşiv faturalar 7 gün…

Mali mühür ve e-imza nedir?

Mali Mühür, Firma Kaşesinin elektronik halidir. 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-Kamu SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika altyapısıdır. e-İmza, gerçek kişiye (ve şahıs işletmelerine) verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. ​ Mali Mühür Mali mühür, elektronik fatura ve diğer resmi belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğini garanti altına alan, bu belgelerin elektronik ortamdan ilgililere iletimi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğini ve gizliliğini sağlayan bir elektronik kaşedir. USB cihazı görünümündeki mali mührü kurumsal bir e-imza türü olarak tanımlamamız mümkündür. Mali mühürle ilgili önemli bilgiler e-Fatura kullanıcısı olmak isteyen tüm tüzel kişiler mali mühür başvurusunda bulunmak zorundadır.Mali mühre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin (Kamu SM) internet sayfası üzerindenbaşvuru formu doldurarak başvuruda bulunulabilir.Başvuruyla birlikte ücreti de TÜBİTAK’a iletilmelidir.Mali mührü daha sonra elektronik faturaya başvururken de firmanı sisteme tanımlamak amacıyla kullanabilirsin. Böylece firmanın bilgilerini doğrulayabilirsin.Eğer şahıs firman varsa, e-faturaya mali mühür yerine e-imza ile de başvurabilirsin.Mali mührün…

eŞirket ile Limited Şirket nasıl kurulur?

eŞirket ile Limited şirket kuruluşu Dijital şirketiniz için bütün ihtiyaçlarınızı tek bir çatı altında toplayan eŞirket ile gerekli değerlendirmeleri yaparak limited şirket kurmaya karar verdiniz. Peki bu aşamadan sonra ne gibi işlemler yapılacak ? Kaç gün sürecek ? 1.Gerekli Evrakların Sisteme Yüklenmesi Şirket kurulumu için ilk aşama istenilen evrakların sisteme yüklenmesidir. Evrak kontrollerinden sonra alanında uzman çalışanlarımız sizlere dönüş yapacak ve ana sözleşme hazırlanması için ilk toplantımızı talep edecekler. 2. Vergi numarası Temini, Ana ( esas ) Sözleşmenin Hazırlanması Evraklarınızın teslimi sonrası, gerekli başvurular online ortamda yapılarak potansiyel vergi numaranız temin edilir. Adresiniz, faaliyetiniz, ortaklık yapısı, şirket yetkililerin ortaklara ve üçüncü kişi/kurumlara karşı sorumlulukları ve eklenebilecek diğer mevzuata aykırı olmayan hükümleri içeren ana sözleşmenizi uzmanlar eşliğinde hazırlayarak online şekilde ticaret sicilinin onayına göndeririz. 3. Ticaret Odası Randevusu ve Tescil Ana sözleşme hazırlandıktan sonra ilgili ticaret odasından randevu alınarak, ister sizinle birlikte, ister vekaleten sizin adınıza şirket kuruluş işlemlerinizi 1 gün…

İşletmelerin gider gösterebileceği harcama kalemleri

Devletin bireysel genç girişimciliğe yönelik çok sayıda teşvik yayınlaması, Halk arasında şahıs şirketi olarak bilinen gelir vergisi yönünden ticari kazanç esaslı mükellefiyeti kullananların sayısını arttırdı. Gelir vergisinde, matrahın, yani üzerinden vergi hesaplanacak tutarın tespiti, gelirden, indirilebilecek giderler düşüldükten sonra kalan safi tutar üzerinden belirlenir. Gelir Vergisi Kanunu 40. Madde indirilecek giderler sayılmıştır, Anlaşılabilmesi açısından örneklerle gidelim. Sayılanların giderlerin işletmenizin faaliyeti ile ilgili olması, cirosu ile orantı sağlaması ve belgelendirilmesi gerektiğini unutmayınız. Yemek, gıda ve ofis ihtiyaçları harcamaları: Kendinizin ve personellerinizin yemek harcamaları (2020 Yılında personel için günlük 24,84 TL KDV dahil sınır bulunmaktadır.), Ofisinize gelecek kişilere sunulacak ikramlıklar, Çay, Kahve, Şeker, Dergiler, Gazeteler. İşyeriniz için kullanılacak temizlik malzemeleri. Personellere Ödenen Maaşlar, Sigorta primleri: Personellerine ödediğiniz ücretleri ve Sosyal sigorta işveren payları. Temsil ve ağırlama giderleri: Müşterilerinizle yapılacak iş görüşmeleri için verilecek yemekler, kiralanacak toplantı salonları vb. giderler İletişim giderleri: İş için kullandığınız cep telefonu, sanal ofislere bağlı sekreterlik ücretleri, kendi…

Geçici vergi nedir? Nasıl hesaplanır?

Vergi bilgilendirme yayınımıza “Geçici Vergi Nedir ve Nasıl Hesaplanır” yazımızla devam ediyoruz. Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi için tüm yılın kar/zarar hesaplamalarının tek seferde yapılması beklenmeden üçer aylık dönemlerde elde edilen kazancın vergisinin önden tahsil edilmesi amacıyla getirilmiştir. Bu nedenle peşin vergi olarak bilinir. Daha basit bir anlatım yapmak gerekirse geçici vergi uygulaması olmasaydı bir yıl içinde 100 birim kazanç elde ederseniz 20 birim vergiyi tek seferde öderdiniz. Geçici vergi uygulamasında ise aşağıdaki örnek tablodaki gibi kazancınızı dönemlere bölerek ödeyecek ve verginizde aynı şekilde bölümlere ayrılmış olacaktır. KazançVergiOcak – Şubat – Mart (25.000 TL Kar)5.000 TL vergiNisan – Mayıs – Haziran (25.000 TL Kar) 5.000 TL vergiTemmuz – Ağustos Eylül (25.000 TL Kar)5.000 TL vergi Ekim – Kasım – Aralık (25.000 TL Kar) 5.000 TL vergi Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Zamanı Geçici Vergi beyannameleri, ilgili 3 aylık hesap döneminin bitimini takip eden 2. ayın 17. gününe kadar…

Damga vergisi nedir?

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir. Kişiler ile kişiler arasında, kurumlar ile kurumlar arasında veya kurumlar ile kişiler arasında resmi ve hukuki işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilere damga vergisi denir. Damga vergisi tutarı neye göre hesaplanır? Damga vergisine konu olan kağıtların nüshasına göre damga vergisi hesaplanır. Bununla birlikte suret veya fotokopi damga vergisinin kapsamında değildir. İdareye sözleşmeyi ibraz eden kişi damga vergisini ödemekle yükümlü olur. Ayrıca damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde ise yine vergiyi o kişi ödemekle yükümlüdür. Her vergi beyannamesi değerli kağıt hükmünde olduğundan hiç bir işlem yapılmamış dahi olsa damga vergisi ödemesi çıkmaktadır. Vergi Beyannameleri için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi 1) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (89,10 TL) 2) Kurumlar vergisi beyannameleri (119,00 TL) 3) Katma değer vergisi beyannameleri (58,80 TL) 4) Muhtasar beyannameler (58,80 TL) 5) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (58,80 TL)

Navigate