internetten kartla vergi ödeme

1 Posts Back Home

Vergi ödemesi nasıl yapılır

Vergi ödemelerinin ödenme şeklinde 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmış ve vergi ödemelerinin sadece aşağıda listede ekli olan devlet bankalarından yapılması yönünde karar alınmıştır. Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. • Türkiye Halk Bankası A.Ş. • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. • Ziraat Katılım Bankası A.Ş. • Vakıf Katılım Bankası A.Ş. • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir. Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla ödeme yapılamayacaktır. Covid-19 salgını nedeniyle İnteraktif vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile kısıtlı olarak tahsil edilebilen vergi türleri genişletilmiştir. Düzenleme Öncesi İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Ödenebilen Vergiler · Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, · Motorlu taşıtlar vergisi, · Trafik idari para cezası,…

Navigate