Vergi

Damga vergisi nedir?

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir. Kişiler ile kişiler arasında, kurumlar ile kurumlar arasında veya kurumlar ile kişiler arasında resmi ve hukuki işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilere damga vergisi denir. Damga vergisi tutarı neye göre hesaplanır? Damga vergisine konu olan kağıtların nüshasına göre damga vergisi hesaplanır. Bununla birlikte suret veya fotokopi damga vergisinin kapsamında değildir. İdareye sözleşmeyi ibraz eden kişi damga vergisini ödemekle yükümlü olur. Ayrıca damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde ise yine vergiyi o kişi ödemekle yükümlüdür. Her vergi beyannamesi değerli kağıt hükmünde olduğundan hiç bir işlem yapılmamış dahi olsa damga vergisi ödemesi çıkmaktadır. Vergi Beyannameleri için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi 1) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (89,10 TL) 2) Kurumlar vergisi beyannameleri (119,00 TL) 3) Katma değer vergisi beyannameleri (58,80 TL) 4) Muhtasar beyannameler (58,80 TL) 5) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (58,80 TL)

Bir işletmenin sabit maliyetleri nelerdir?

ŞAHIS İŞLETMELERİNİN 2021 SABİT VERGİ MALİYETLERİ Türkiye’de vergi, beyan sistemine, beyannameler ve bildirgeler ise değerli kağıt bedeline, yani damga vergisine tabidir. Şahıs işletmeleri kurulduktan sonra belli dönemler için beyanname ve bildirimlerde bulunurlar. İşçi çalıştırmayan bir işletme sabihinin geliri olsun, olmasın katlanması gereken sabit vergi maliyetler şu şekildedir. KDV,GEÇİCİ GELİR, VE YILLIK GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ MALİYETLERİ 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021  Mali takviminde açık kalmış şahıs işletmesinin aylık ortalamada damga vergisi maliyeti  96,50 TL olacaktır. İşletmenin yıl içerisinde kapanması ihtimalinde ise dönemine göre devam edecek ve etmeyecek beyannameler vardır. Örnek olarak, -Gelir vergisi yıl içinde bir gün dahi aktif olmuş işletmeler için verilmek zorundadır. Zarar dahi olsa damga vergisi ödenir. -KDV beyannamesi işletmenin kapandığı dönemden sonrası için verilmez. Örnek olarak 15.06.2021 tarihinde kapanan bir işletme son olarak HAZİRAN 2021 dönemine ait KDV beyannamesini verir. – Geçici vergilerde ise durum şu şekildedir. Geçici vergiler yılın dört çeyrek dönemine ayrılmıştır…

Navigate